Keuren van ladders, trappen en steigers

Veilig werken op hoogte begint bij betrouwbaar klimmaterieel. Producten waarvan je weet dat het goed zit omdat ze gekeurd zijn. Want voldoet jouw materieel aan de wet- en regelgeving dan is veiligheid een zekerheid. Laat je klimmaterieel dus periodiek keuren, zodat jij je kunt focussen op je werk. Dat is immers waar het om gaat.

Keuringen Klimmateriaal

inspectie, reparatie  en certificering, volgens warenwet besluit NEN 2484 .

Sinds de invoering van Arbowet is de jaarlijkse keuring van draagbaar klimmateriaal verplicht. Onder draagbaar klimmateriaal wordt verstaan ladders en trappen aluminium-kunststof en hout. In de wet staat tevens dat werkgevers verplicht zijn haar of zijn werknemers uitsluitend met goed en veilig draagbaar klimmateriaal laat werken, ook vragen opdrachtgevers dat  hun aannemers werken volgens kwaliteits-en veiligheidszorgsysteem.

Wij hebben gecertificeerde en vakbekwame deskundigen in huis om al uw draagbaar klimmateriaal, ladders en trappen te certificeren.
De volgende wetgeving en normen kunnen op ladders, trappen, steigers van toepassing zijn:

  • NEN2484 /NEN-EN 1004 EN 1147 .
  • CE markering, en Europese regelgeving.
  • Arbobesluit (richtlijn arbeidsmiddelen).

Wij inspecteren op locatie en kunnen tevens reparatie uitvoeren zodat er gelijk over de trappen en ladders beschikt kan worden,  grotere reparaties voeren wij bij ons in het bedrijf uit.
   
Al het goedgekeurde materiaal wordt door ons voorzien van een certificaat en keuringsticker die voldoen aan de NEN 2484 norm .
De geldigheidsduur van een inspectiecertificaat bedraagt 1 jaar .

Doel: Door met regelmaat een insectie uit te voeren kunnen gebreken ontdekt worden die anders een gevaar op kunnen leveren voor de mensen die er mee werken .
   
Afgekeurd materiaal: wordt met de klant overlegd of reparatie in aanmerking komt of dat er een offerte wordt uitgebracht ter vervanging van het materiaal .
Door onze ruime ervaring in verkoop van ladders en trappen met vooraanstaande firma s weten we wat er wordt verwacht van ons door de klant .

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Het is dan ook vanzelfsprekend dat er strenge wetten en normen gelden waaraan het klimmaterieel moet voldoen. Een overzicht van alle geldende wetten en normen, nationaal en internationaal, hebben we hieronder voor je op een rij gezet.

deel: